AXCP Gənclər Komitəsi

Dostlar, AXCP Gənclər Komitəsinin hazırladığı cəsarətli və möhtəşəm videorolikə baxın, özünüzdən asılı olmayaraq siz də #menitut ölüm ayağında olan məhbusları #azadet deyəcəksiniz. Belə fədakar gəncliklə necə fəxr etməyəsən?